บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
การสอบสาย

       ทางบีวีจี ยิม ได้จัดให้มีการสอบสาย เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้สอบเลื่อนขั้นความสามารถของตนเอง ซึ่งการสอบสายเป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์เทควันโดโลก และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าว คือ อาจารย์ผู้ที่จะทำ การสอบสายสีได้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิทางด้าน เทควันโดตั้งแต่สายดำคั้ง 4 ขึ้นไป และอาจารย์ ผู้ที่จะทำการสอบสายดำได้นั้น จะต้องมีคุณวุฒิทางด้านเทควันโดตั้งแต่สายดำดั้ง 6 ขึ้นไปโดยทาง บีวีจี ยิม ได้เชิญอาจารย์พิษณุ กุศลวงศ์ สายดำดั้ง 6 มาเป็นผู้สอบสาย

การสอบสายสาขาสำนักงานใหญ่บางบอน
การสอบสายสาขาอยุธยา
การสอบสายสาขาเดอะมอลล์