คุณภาพการเรียนการสอน

       บีวีจี ยิม ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์ เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation) , สถาบันคุกคิวอน (Kukkiwon) ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านเทควันโด นอกจากนั้น หลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการใบอนุญาติเลขที่ กร.051/2536 และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ทำการตรวจสอบหลักสูตรของ บีวีจี ยิม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมี อ.พิษณุ กุศลวงศ์ สายดำดั้ง 6 (6th dan W.T.F.5025464) เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรการเรียนการสอน

       บีวีจี ยิม มุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนกรสอนเทควันโด ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนสอนเทควันโดในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านเทควันโดได้ ทาง บีวีจี ยิมได้พัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
บีวีจี ยิม ได้จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการปูพื้นยางเทควันโด
เพื่อป้องกันอันตรายจากการเรียน และป้องกันแรงกระแทกต่อหัวเข่า นอกจากนั้น
ยังได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับสภาพอากาศให้เหมาะสม แก่นักเรียน
อาคารเรียนของ บีวีจี ยิม ได้รับการรับรองว่า ตรงตามมาตรฐานของอาคารเรียน
พร้อมบันไดหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย
อุปกรณ์
บีวีจี ยิม ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนในจำนวนที่เพียงพอแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ซ้อม และเพิ่มทักษะในการเรียนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเป้ามือ,กระสอบสาย เกราะป้องกันตัว สนับแขน-ขา เฮดการ์ด สามารถทำให้นักเรียนได้พัฒนาเองให้ทัดเทียม กับผู้อื่นได้
บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
ห้องเรียน
พิ้นยาง