ลำดับสายของเทควันโด
                       
       เทควันโด แบ่งการเรียนออกเป็นตามลำดับชั้นของความสามารถ โดยเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลย(พื้นฐาน) จนถึงขั้นฝึกทักษะครบถ้วน (สายดำ) โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด  10 ชั้น ซึ่งในเมืองไทยใช้สายสีเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้
       สีของสายคาดเอวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่การเรียงลำดับขั้นเท่านั้น เพราะสายแต่ละสีนั้น มีความหมายถึงการเพิ่มของการรับรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ระบบสีของสายแสดงขั้นของการพัฒนา และมันยังแสดงถึง การเติบโตของการรับรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาทางด้านการต่อสู้ในยิมหรือโรงฝึก(dojang) เท่านั้นแต่มันแสดงถึงบุคลิกภาพ และการเติบโตทางด้านความคิดนอกยิมหรือการดำเนินชิวิตอีกด้วย
พื้นฐาน
เกรด 10
เกรด 9
เกรด 8
เกรด 7
เกรด 6
เกรด 5
เกรด 4
เกรด 3
เกรด 2
เกรด 1
เกรด 1 DAN
สายขาว
สายเหลือง 1
สายเหลือง 2
สายเขียว 1
สายเขียว 2
สายฟ้า 1
สายฟ้า 2
สายน้ำตาล 1
สายน้ำตาล 2
สายแดง 1
สายแดง 2
สายดำ
วัยที่เหมาะกับการเรียนเทควันโด เริ่มตั้งแต่ 6 ขวบเป็นต้นไป ทั้งหญิงและชาย
       มีความหมายถึง การเกิดหรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ นักเทควันโดสายขาวก็คือ จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เช่นเดียวกับเมล็ดพันธ์
Yellow สีเหลืองGreen สีเขียวBlue สีฟ้าRed สีแดง
Black สีดำ
หมายถึง ลำแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลำแสงที่ส่องสว่างที่ให้แก่เมล็ดพันธ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งชิวิตใหม่ นักเทควันโดสายเหลืองเปรียบดัง การได้รับรัศมีการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และ การเปิดในตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ และการฟังครูหรืออาจารย์

หมายถึง การเติบโตของเมล็ดพันธ์ที่งอกและปักลำต้นลงกับพื้นดิน และอยู่ใต้แสงแห่งดวงอาทิตย์ จนค่อยๆ พัฒนาเติบโตเป็นต้นไม้ เหมือนนักเทควันโดสายเขียวที่อยู่ในขั้นของการพัฒนาและเติบโต และเริ่มต้นกับการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อง

เปรียบกับการที่ต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามจนสูงถึงท้องฟ้า ซึ่งเปรียบเหมือนกับนักเทควันโดสายฟ้าที่ได้ขยับไปในขั้นสูงกว่า เหมือนที่ต้นไม้ได้สูงขึ้นทุกวัน และได้รับแสงแดดในการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการเติบโตและพัฒนาในทางเทควันโดต่อไป

หมายถึง ความร้อนแรงแห่งดวงอาทิตย์ที่ต้นไม้งอกงามไปถึง นักเทควันโดสายแดง จัดว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่นๆมากพวกเขาได้เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด และเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโต จนกิ่งก้านงอกงามถึงดวงอาทิตย์ ถึงตอนนี้นักเทควันโดสายแดงก็ได้เรียนรู้ ในการระมัดระวัง การใช่วิชาที่เรียนมาและรู้จักการใช่สัดส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

หมายถึง ความมืดเหนือแสงแห่งดวงอาทิตย์ นักเทควันโดสายดำ จะแสวงหาความรู้ใหม่แห่งศิลปะการป้องกันตัวพวกเขาจะเริ่มต้นกับการสอนผู้อื่น เช่นเดียวกับที่เริ่มต้นเพาะเมล็ดใหม่ ซึ่งก็คือนักเรียนสายขาวรุ่นแล้ว รุ่นเล่า อีกทั้งเพื่อเป็นการฝังรากลึกในศิลปะการต่อสู้ แต่ถึงอย่างนั้นต้นไม้ก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโต เหมือนที่นักเทควันโดสายดำทุกคน ที่ยังไม่หยุดกระบวนการขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง
บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com