บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
โรงเรียนเจริญลักษณ์
เป็นโรงเรียนสอนเสริมทักษะทางด้านต่างๆ เช่น
ดนตรีไทย, นาฎศิลป์ไทย, บัลเลต์-แจ๊ส, ศิลปะและ
ด้านวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
เพื่อสร้างสรรค์ความคิดและฝึกสมาธิ