บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
สำนักงานใหญ่ (บางบอน)
ตั้งอยู่เลขที่ 98/26-29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.0-2899-0560
สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ตั้งอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ชั้น 3 โทร. 0-2310-1135
สาขาอยุธยา
ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 โซนไอที โทร. 0-3534-6787