บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
       บวร กรุ๊ป ได้ให้บริการทางด้านงานทางกฏหมาย, บัญชี, การบริหาร มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทำให้บริษัท มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างสูงซึ่งบริษัท ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ ในการรับการบริหารในด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งจะนำเสนอดังต่อไปนี้        
โรงแรม
     โรงแรมอู่ทองอินน์        
     โรงแรมอู่ทองใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้างสรรพสินค้า
     ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุตสาหกรรมอาหาร
     บริษัท ชัยยง(1970) จำกัด
     บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด
จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดกรุงเทพฯ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
     บริษัท สิริณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
     บริษัท ฮาร์โมนี  เฮ้าซิ่ง จำกัด
     บริษัท เอเชีย สตาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
     โครงการบ้านพรพิศ
     โครงการบ้านพร้อมสุข
     โครงการมหาชัยเมืองใหม่
จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสมุทรสาคร
ธุรกิจร้านอาหาร
    ร้านอาหารอิราชัยมาเสะ
จังหวัดกรุงเทพฯ