บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
       เป็นกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้คำปรึกษาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งในด้านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท และภาษีเงินได้ต่างๆ ตลอดจนรับว่าความ
และดำเนินธุรกิจทางด้านบัญชี โดยรับจัดทำบัญชีให้แก่บริษัทต่างๆ
ตรวจสอบระบบบัญชี ตลอดจนจัดทำงบการเงินประจำปี และบริการ
ในด้านการวางแผนระบบบริษัท และบัญชี รวมทั้งจัดการและบริหาร
ด้านอสังห์ริมทรัพย์ ทั้งโครงการจัดสรรค์ และอาคารสูง