บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
ผู้ควบคุมหลักสูตร
ชื่อ ปาริชาติ เชื้อจิตรนุกุล (ครูแจ๊ค)

จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์

ประสบการณ์การสอน :
# วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสามัญ)
#วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (หลักสูตร EP), Bilingual, International
#คอมพิวเตอร์

ผลงานการสอนที่ผ่านมา : ติวเตอร์ให้น้องวิชา วิทยาศาสตร์ม คณิตศาสตร์ สอบเข้าได้โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนมีชื่อเสียงชั้นนำ อาทิเช่น โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนบดินทร์เดชา, โรงเรียนสาธิตต่างๆ
ชื่อ นิศาชล ธงปราริน (ครูนุ่น)

จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท GRIFFITH UNIVERSITY, GOLD COAST CAMPUS ประเทศออสเตรเลีย

วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์การสอน :
# ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา, การใช้หลักไวยากรณ์, การใช้คำศัพท์, Phonics
# ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการลงทุน

ผลงานการสอนที่ผ่านมา : ติวเตอร์ให้น้องวิชาภาษาอังกฤษ สอบเข้าได้โรงเรียน มีชื่อเสียงชั้นนำ
ชื่อ ตวงสรวง สื่อสวน (ครูโบว์)

จบการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์การสอน :
# ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสามัญ EP))
# ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา, การใช้หลักไวยากรณ์, การใช้คำศัพท์, Phonics
# ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการลงทุน

ผลงานการสอนที่ผ่านมา : ติวเตอร์ให้น้องวิชาภาษาอังกฤษ สอบเข้าได้โรงเรียน มีชื่อเสียงชั้นนำ อาสาสมัครสอนนักเรียนตาบอด
ชื่อ นุภาวรรณ โจมฤทธิ์ (ครูโอ)

จบการศึกษา วศบ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์

ประสบการณ์การสอน :
# คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
# คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสามัญ, EP)
# ฟิสิกส์ (หลักสูตรสามัญ)

ผลงานการสอนที่ผ่านมา : เป็นติวเตอร์และผู้ร่วมเขียนหลักสูตรของสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง หลายแห่ง ซึ่งเปิดมานานกว่า 20 ปี, ติวเตอร์พิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้าโรงเรียน และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงชั้นนำต่างๆ