บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
คุณภาพการเรียนการสอน
1) มีการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูความสามารถและพื้นฐานก่อนเรียนของน้องๆ
2) มีการประเมินผลทางด้านทักษะของน้องๆ
# แบบตัวอย่างการประเมินผลนักเรียนโรงเรียนเจริญลักษณ์
# ตัวอย่างแบบสำรวจความคิดเห็นของท่านผู้ปกครองกับโรงเรียนเจริญลักษณ์

ทำไมถึงเลือกเรียนกับโรงเรียนเจริญลักษณ์ :

1) ติวเตอร์ของเราทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์, สาธิตการสอนโดยผ่านนักเรียนจริงของทางสถาบันบวกกับประสบการณ์การสอน และผ่านการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนบรรจุเป็นติวเตอร์ในสังกัดของสถาบัน
2) ผู้ปกครองสามารถให้น้องมาทำการทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาจัดความเหมาะสมให้ตรงตามพื้นฐานความรู้ของน้องๆในรายวิชาภาษาอังกฤษ
3) ทางสถาบันจะมีการควบคุมคุณภาพในการสอนของติวเตอร์ สม่ำเสมอ โดยการประเมินผลของครูผู้สอน โดยทีมผู้บริหารโรงเรียนเจริญลักษณ์
4) จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม 5-7 คนเพื่อติดตามใส่ใจในรายละเอียดของน้องทุกคนอย่างใกล้ชิด
5) จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของท่านผู้ปกครอง เพื่อนำไปปรับปรุงให้ได้ความพึงพอใจในลำดับต่อไป ทั้งทางด้านผลการเรียน สถานที่เรียน สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
6) มีแบบประเมินทางด้านทักษะของน้องๆ เมื่อจบคอร์ส อาธิเช่น ความใส่ใจ และสมาธิในการเรียนโดยครูผู้สอนและทางสถาบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน
7) มีการวัดผลการเรียนเมื่อจบคอร์สและประเมินผลการสอบของน้องๆ ทุกครั้งที่เข้าเรียนโดยจะให้ติวเตอร์ทำ Pre-Test และ Post-Test นำส่งให้สถาบัน เพื่อตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนการสอน